Splošni pogoji posredovanja in organizacije prevoza oseb

Uvodna določba

 

1. člen

 

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevozov, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev, sklepanju pogodb za storitve. Na osnovi splošnih pogojev se stranki  dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer družba SIONSI, raziskave in razvoj, d.o.o., Ul bratov Učakar 128, 1000 Ljubljana.  posreduje in organizira prevoze oseb (v nadaljevanju: SIONSI), NAROČNIK pa naroča in kupuje storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb.

 

 

Opredelitev pojmov

 

2. člen

 

Spletni portal sionsi.si in zaščitena blagovna znamka SIONSI sta v lasti in upravljanju družbe SIONSI d.o.o.. SIONSI izvaja:

Lastne prevoze

Prevoze drugih prevoznikov

Organizirane izlete drugih turističnih agencij

 

SIONSI vedno nastopa kot informator opcij, NAROČNIK pa kot koristnik prevoza oziroma posredovane storitve.

 

SIONSI v določenih primerih nastopa tudi kot organizator lastnih prevozov - PREVOZNIK. SIONSI je pridobil licenco št. G0004369 za opravljanje prevozov pri GZS dne 16.2.2010.

SIONSI v določenih primerih nastopa kot posrednik drugih organizatorjev prevoza.

 

NAROČNIK  je vsaka pogodbena stranka oz. NAROČNIK storitve iz ponudbe SIONSI. NAROČNIK je hkrati tudi plačnik storitve. NAROČNIK prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih.

 

POSREDNIK je posredniško podjetje, ki je istočasno tudi NAROČNIK, ki ni končni uporabnik storitve, ampak naroča storitev v imenu drugega. POSREDNIK je lahko turistična agencija, hotel, turistično-informacijski center ali druga pravna oseba.

 

DRUGI PREVOZNIK je  izvajalec prevoza, ki ga SIONSI posreduje. Vsi DRUGI PREVOZNIKI, ki jih SIONSI posreduje, so pogodbeno zavezani spoštovati splošne pogoje SIONSI. V primeru posredovanja linijskega prevoza veljajo splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v linijskem cestnem prometu DRUGEGA PREVOZNIKA in Zakonom o prevozih v cestnem prometu . V primeru tujih DRUGIH PREVOZNIKOV odnose med potnikom in njimi določajo lahko tudi lokalni predpisi, ki jih morata SIONSI in NAROČNIK spoštovati.

 

PREVOZNA POGODBA je pogodba, kjer se PREVOZNIK zavezuje, da bo NAROČNIKA ali njegovega potnika prepeljal do določenega kraja, NAROČNIK pa, da bo PREVOZNIKU plačal ustrezno prevoznino. PREVOZNA POGODBA je sklenjena, ko potnik potrdi splošne pogoje na spletni strani www.sionsi.si. V kolikor rezervacija ni bila opravljena spletne strani, se šteje, da je NAROČNIK glede splošnih pogojev obveščen ter da se z njimi strinja, saj so le te javno objavljeni na spletni strani strani www.sionsi.si (http://sionsi.si/vsebina/3/splosni_pogoji.html).

 

URA NAJKASNEJŠEGA PRIHODA je zadnja ura, ob kateri  je SIONSI dolžan NAROČNIKA najkasneje pripeljati in izkrcati na destinaciji.

 

URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA je prva ura, ko je NAROČNIK pripravljen na letališču za odhod.

 

 

Iskanje prevozov in cena

 

3. člen

 

Iskanje ponujenih prevozov, rezervacija potekajo preko spletne strani www.sionsi.si.

 

V procesu rezervacije prevoza mora NAROČNIK vpisati ali gre za enosmerni ali povraten prevoz, število oseb, datum prevoza in URO NAJKASNEJŠEGA PRIHODA ali URO NAJZGODNEJŠEGA ODHODA. Vsi podatki vplivajo na ceno prevoza. Cena prevoza ni fiksna, ampak se določa na podlagi povpraševanja po prevozih na določeni relaciji na določen dan in uro.

 

V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder NAROČNIK nadaljuje prevoz z letalskim ali drugačnim prevoznikom, je izjemno pomemben izračun URE NAJKASNEJŠEGA PRIHODA  ali  URE NAJZGODNEJŠEGA ODHODA v primeru povratka. Ta izračun mora NAROČNIK opraviti sam v skladu z navodili in zahtevami DRUGEGA PREVOZNIKA, kdaj je zadnji čas za prihod na odhodno lokacijo, oziroma ob kateri uri se pričakuje prihod iz letališke stavbe in možnost nadaljevanja potovanja z SIONSI.

 

 

Tipi prevozov

4.člen

 

PRIVAT prevoz pomeni, da gre za prevoz po naročilu NAROČNIKA ob urah, ki jih želi NAROČNIK, ki poteka od naslova odhodne lokacije do naslova na destinaciji po željah NAROČNIKA.  Prevozu se ne dodaja drugih potnikov. Če je v iskalnik vpisana URA NAJKASNJEŠEGA PRIHODA, se prevoz načrtuje tako, da je prihod ob tej uri oziroma malo prej. V kolikor NAROČNIK uro odhoda iz odhodne destinacije določi sam, bo odhod vozila načrtovan ob tej uri. V tem primeru SIONSI ne odgovarja za morebitne zamude na destinacijo. Prevoz se opravi z udobnim vozilom (tip vozila izbran glede na število potnikov).

Vračilo vplačanega denarja v primeru odpovedi PRIVAT prevoza:
Naročnikova odpoved mora biti opravljena PISNO. Ustreza tudi v obliki elektronske pošte. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije, ki znašajo:

  • do 7 dni pred odhodom – 30% vrednosti naročenega prevoza

  • od 7 do 0 dni pred odhodom – 80% vrednosti naročenega prevoza

 

 

TRANSFERJI so cenovno najugodnejši prevozi, pri katerem SIONSI individualna naročila prevozov z enakimi relacijami in podobnimi urami združuje.. Posledice  združevanja potnikov so  čakanje ter postanki na posameznih naslovih, hotelih, prenočiščih ali domačih naslovih. Ura odhoda / prihoda se prilagaja različnim potrebam NAROČNIKOV, ki so rezervirali prevoz. SIONSI poskuša združevati naročila tako, da prihaja do najmanjših odstopanj od želenih časov. Vsaka relacija ima 4 URNO ČAKALNO OKNO, kar pomeni, da je 4 ure maksimalen odmik od želene ure prihoda oziroma odhoda na tej relaciji v posameznem primeru. V primeru izbire najkasnejšega prihoda se lahko zgodi, da je prihod do toliko ur pred URO NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, v primeru izbire najzgodnejšega odhoda pa je lahko odhod toliko ur kasneje od URE NAJZGODNJEŠEGA ODHODA. Pridržujemo si pravico, da lahko OPTI čakalno okno za vsako posamezno relacijo kadarkoli spremenimo. Lokaciji vkrcanja in izkrcanja sta točno določeni. Za doplačilo je mogoče po želji spremeniti omenjene lokacije. V primeru odpovedi se vplačan denar ne vrača.

 

 

Rezervacija, plačilo in potrditev

 

5. člen

 

Pri izpolnjevanju spletnega obrazca za rezervacijo oz. povpraševanje, NAROČNIK navede ure, datume, morebitne lokacije vkrcanja in izkrcanja ter v primeru nadaljevanja prevoza z letalskim prevoznikom še številke letov ter ure odhoda oz. pristanka letala. NAROČNIK mora v spletni obrazec vpisati tudi svoje podatke (ime, priimek, naslov, mobilna telefonska številka, e-mail) ter morebitne opombe.

 

Ko so vsi podatki vpisani, NAROČNIK  ponovno pregleda vse vpisane in izbrane informacije ter potrdi te splošne pogoje.

 

Po prejeti rezervaciji oz. prejetemu povpraševanju, SIONSI NAROČNIKU posreduje ponudbo za prevoz v obliki predračuna. SIONSI rezervacijo dokončno potrdi šele po prejetju nakazila,

V kolikor se kapacitete vozil predčasno (pred nakazilom) zapolnejo, SIONSI prevoza ni dolžan potrditi in izvesti.

 

SIONSI ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji.

 

V kolikor NAROČNIK prevoza ni rezerviral preko spletnega obrazca se šteje, da je s temi splošnimi pogoji poslovanja seznanjen in da se z njimi strinja, saj so javno objavljeni na spletni strani www.sionsi.si (http://sionsi.si/vsebina/3/splosni_pogoji.html).

 

 

Sklenitev pogodbe

 

6.člen

 

S plačilom oz. nakazilom zneska na transakcijski račun št. SI56 1010 0004 6584 924 odprtim pri Banki Koper d.d., je pogodba sklenjena in prevoz potrjen. SIONSI se zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani SIONSI ali DRUGEGA PREVOZNIKA.

 

SIONSI si pridružuje pravico ponudbe denarnega nadomestila namesto izvedbe prevoza in povrnitev stroškov. V primeru, da NAROČNIK to ponudbo pisno sprejme, SIONSI ni več zavezan k izvedbi prevoza.

 

SIONSI  ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let (brez spremstva ali pooblastila skrbnika) in živali (brez spremstva in predhodne odobritve).

 

 

Odpoved, sprememba ali zamuda s strani NAROČNIKA

 

7.člen

 

Odpoved naročila z delnim povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru PRIVAT prevoza.

 

SIONSI ne sodeluje z letalskimi in drugačnimi prevozniki  in pogodba o prevozu med NAROČNIKOM in SIONSI je neodvisna od letalskih in drugačnih prevoznikov, s katerimi ima NAROČNIK tudi sklenjene pogodbe. To pomeni, da v primeru zamud  letalskih in drugačnih prevoznikov SIONSI ni dolžan čakati na NAROČNIKA in je, v primeru daljše zamude letalskega ali drugačnega prevoznika pogodba med SIONSI in NAROČNIKOM odpovedana. Daljša zamuda pomeni dlje kot 15 minut pri TRANSFERJEV pri izbiri URE NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, 1 ura pri TRANSFERJIH pri izbiri URE NAJZGODNEJŠEGA ODHODA in 2 uri v primeru PRIVAT prevoza. Enako velja v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: rerutacija prihoda letala na drugo letališče, kot je bilo rezervirano, zamuda letala zaradi napačno vpisanih UR NAJKASNJEŠEGA PRIHODA ali NAJZGODNJEŠEGA ODHODA.V primeru odpovedi pogodbe že vplacane zneske SIONSI vraca ali ne vraca v skladu s temi splošnimi pogoji. Sprememba narocila je mogoca brez doplacila le v primeru PRIVAT prevoza. Pri TRANSFERJIH je strošek spremembe 15€ plus morebitna razlika v ceni. V kolikor je za nov termin cena prevoza ugodnejša ali enaka se placa le strošek spremembe.

 

 

Obveščanje potnikov

 

8. člen

 

SIONSI obvešča javnost  o novih relacijah, akcijskih cenah in drugih  novostih preko občasnih e-poštnih kampanj.

 

 

SIONSI z objavo teh splošnih pogojev na svoji spletni strani objavlja:

 

način posredovanja informacij  o prevozu NAROČNIKA/ potnika

 

potek vožnje

 

Varnost  in prepovedi v zvezi z ravnanjem  NAROČNIKOV/potnikov v vozilu

 

možnost izključitve NAROČNIKA/potnika

 

način vstopa in izstopa ter

 

prevoz prtljage

 

 

Informacije o prevozu

 

9. člen

 

Dan  pred odhodom potrjenega prevoza voznik PREVOZNIKA  oziroma predstavnik SIONSI pošlje na mobilno telefonsko številko in E-pošto NAROČNIKA/potnika in se dogovori za točno uro in lokacijo vkrcanja, če prevoz to glede na potrjeno in plačano rezervacijo zahteva. V primeru TRANSFERJEV je točna ura odhoda znana dan pred odhodom, ko se zapre spletna prodaja in je v najkrajšem času sporočena vsem NAROČNIKOM/potnikom.

 

 

Potek vožnje

 

10. člen

 

Začetek vožnje je  definiran s trenutkom, ko NAROČNIK/potnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije.

 

Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki. Na krajših poteh do 250 Km je predviden postanek do 10 min, ter do 30 min na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori s NAROČNIKI/potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo NAROČNIKOV/potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo.

 

Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi NAROČNIKI/potniki.

 

 

Izredne prekinitve vožnje in odpoved s strani SIONSI

 

11. člen

 

Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere NAROČNIK/potnik ne odgovarja, ima NAROČNIK/potnik pravico:

 

zahtevati, da ga SIONSI s drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,

 

zahtevati, da ga SIONSI skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino;

 

odstopiti od pogodbe in zahtevati od SIONSI vrnitev prevoznine.

 

SIONSI se zavezuje, da v primeru, če je  NAROČNIK pravilno vpisal URO NAJKASNEJŠEGA PRIHODA,  vendar pa zamudi nadaljnji prevoz zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira SIONSI in za zamudo niso krive zunanje nepredvidljive okoliščine, na katere SIONSI nima vpliva (okvara vozila in višja sila), niti zahteva NAROČNIKA/potnika za večkratno ustavljanje,  povrne NAROČNIKU stroške opravljenega in nadaljnjega prevoza oziroma na lastne stroške zagotovi nadomesten nadaljnji prevoz.

 

SIONSI si pridržuje pravico do manjših odstopanj od najavljenih ur odhodov, ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov. 4 URNO čakalno okno se lahko maksimalno preseže za 1 uro in pol v primeru zamud drugih potnikov.

 

NAROČNIK mora odškodninsko zahtevo, opredeljeno v tem členu dostaviti SIONSI najpozneje v 15-tih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan.

 

SIONSI si pridržuje pravico odpovedati prevoz v primeru zaprtja relacije (v primeru TRANSFERJEV) vsaj 1 mesec pred potnikovim odhodom in povrniti le vplačano kupnino.

 

 

Okvara vozila in višja sila

 

12. člen

 

V primeru okvare vozila  se SIONSI obvezuje  preskrbeti nadomestni prevoz . Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, NAROČNIKU SIONSI  povrne stroške prevoza / storitve v celoti.  NAROČNIK  v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov kot navedenih ali odškodnine ni upravičen.

 

V primeru prekinitve prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd), in takojšnje nadaljevanje vožnje ni možno, SIONSI ne odgovarja za nastalo škodo, niti ne povrne vplačanega denarja za prevoz.

 

 

Varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem potnikov v vozilu

 

13. člen

 

Vsa vozila, ki jih SIONSI uporablja za prevoze,  imajo licenco za prevoz potnikov, so ustrezno zavarovana in pregledana in so v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje NAROČNIKOV/potnikov je vključeno v ceno prevoza.

 

Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov, pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, mora voznik zaustaviti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila.

 

Potnik v vozilu ne sme odpirati vrata med vožnjo, metati predmetov po vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati vozila.  Za povzročeno škodo zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom.

 

V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

 

 

Izključitev potnika iz prevoza

 

14. člen

 

PREVOZNIK ni dolžan sprejeti za prevoz osebe, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo PREVOZNIKU onemogočila izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. PREVOZNIK sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu moral vrniti prevoznino.

 

Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora odstraniti iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih potnikov, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali želi na avtobus vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.

 

V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem nabitega strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

 

 

Prtljaga

 

15. člen

 

NAROČNIK/potnik je upravičen do 3 kose prtljage v skupni teži do 35 kg.  Ob predhodni najavi / rezervaciji ter doplačilu je možna dodatna prtljaga oziroma posebna prtljaga posebnih dimenzij kot na primer glasbeni inštrumenti, športna oprema, kolesa, smučarska oprema, jadralna deska ipd..

 

V kombi vozilo ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi: virusi in bakterije, droge.

 

Voznik in SIONSI ne odgovarjata za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu.

 

 

Poslovna tajnost

 

16. člen

 

SIONSI bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.

 

 

Varovanje osebnih podatkov

 

17. člen

 

NAROČNIK pooblašča SIONSI ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki SIONSI. SIONSI se zavezuje, da bo vse osebne podatke NAROČNIKOV/potnikov  varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

 

Pritožbe NAROČNIKOV/potnikov

 

18. člen

 

NAROČNIK/potnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda NAROČNIK/potnik pisno na naslov sedeža družbe najkasneje v 15 dneh od opravljenega prevoza. SIONSI se mora na pritožbo potnika odzvati v 14-tih dneh po njenem prejemu.

 

 

 

Doplačilo v primeru vstopa oz. izstopa na domačem naslovu

 

19. člen

 

Potnike je možno pobirati/odložiti tudi na domu oz. na drugi lokaciji, kot je glavna železniška postaja v Ljubljani. Doplačila so:

 

3 € na lokacijo, ki se nahaja 5 km ali manj od Ljubljanske obvoznice in/ali 5 km ali manj od avtoceste oz. poti na določeni relaciji.

 

9 € na lokacijo je doplačilo za vse kraje oddaljene več kot 5 km od Ljubljanske obvoznice in/ali več kot 5 km od avtoceste oz. poti na določeni relaciji. Cena se poviša za nadaljnjih 9 € na vsakih dodatnih 10 km vožnje.

 

 

 

Končne določbe

 

20. člen

 

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja, v primeru, da to ni mogoče, stranki določata pristojno sodišča v Ljubljani.

Splošni  pogoji veljajo od 1.2.2010.

SIONSI d.o.o., v Ljubljani, 31.1.2010